Training met hartslagmeter

Na verloop van tijd zoekt men andere methodes om zijn training te optimaliseren.
De hiernavermelde link geeft je wat meer informatie over trainen met een hartslagmeter. Klik hier.